| Jing An Shangri-La | Shanghai
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen
| TBA | Bangkok, Thailand
| Singapore | Singapore
| Beijing | Beijing

Past In-House Summits

| Tokyo
| Virtual | Virtual
| Conrad Beijing | Beijing
| Virtual Event | Virtual
| Futian Shangri-La, Shenzhen | Shenzhen